CÁC DỰ ÁN ĐÃ THI CÔNG

Dự Án Khang Điền

Dự Án Khang Điền

Mega Ruby

Mega Ruby

Mega Village

Mega Village

Jamona Golden Silk

Jamona Golden Silk

Biệt Thự Đôi Q2

Biệt Thự Đôi Q2

Khu Nhà Ở Tháp Mười

Khu Nhà Ở Tháp Mười

Khách Sạn Vũng Tàu

Khách Sạn Vũng Tàu

Khu Nhà Ở Hào Khang

Khu Nhà Ở Hào Khang

Biệt Thự Quận 7

Biệt Thự Quận 7

Nhà Thờ Quận Thủ Đức

Nhà Thờ Quận Thủ Đức

Văn Phòng Làm Việc - Bình Dương

Văn Phòng Làm Việc - Bình Dương

Khu Nhà Ở Trí Minh

Khu Nhà Ở Trí Minh

VEROSA PARK

VEROSA PARK

CÔNG TRÌNH NHÀ DÂN

Nhà Anh Hải Q9

Nhà Anh Hải Q9

Nhà Chị Thy Tỉnh Bình Dương

Nhà Chị Thy Tỉnh Bình Dương

Nhà Chú Quân Tân Bình

Nhà Chú Quân Tân Bình

Nhà Chú Cư Thủ Đức

Nhà Chú Cư Thủ Đức