Sản phẩm cửa ASEANWINDOW
Thương hiệu của uy tín và chất lượng

TẤM ỐP NHỰA SPC

TẤM ỐP TƯỜNG SPC Tấm nhựa ốp tường là vật liệu được sản xuất từ nhựa PVC(Polyvinylclorua), SPC, nhựa composite.được sử dụng để ốp tường...